Keyword Analysis & Research: charakterystyki


Keyword Analysis


Keyword Research: People who searched charakterystyki also searched

Frequently Asked Questions

Co to jest charakterystyka?

Charakterystyka musi składać się z kilku elementów. Są to: wprowadzenie – opis, kim jest dana postać, wygląd postaci, jej charakter i usposobienie oraz podsumowanie, czyli przedstawienie twoich opinii i przemyśleń z nią związanych. Pamiętaj, nie pomiń żadnej z nich – najlepiej napisz plan.

Jaki jest plan charakterystyki?

Plan charakterystyki 1 Przedstawienie postaci - imię i nazwisko - wiek, miejsce zamieszkania - wykształcenie 2 Cechy wyglądu - budowa, kolor oczu, włosów itp. - sposób poruszania się, mówienia - sposób ubierania się 3 Cechy charakteru - sposób zachowywania się w różnych sytuacjach, ogólne cechy charakteru - usposobienie - ambicje, cele na przyszłość - wady, zalety - poglądy, wierzenia Więcej elementów...

Jaka jest charakterystyka postaci?

Komentarze. Charakterystyka postaci powinna składać się z następujących elementów: 1. Przedstawienie postaci. - imię i nazwisko. - wiek, miejsce zamieszkania. - wykształcenie. 2. Cechy wyglądu.

Co to jest charakterystyka bezpośrednia?

Rozróżniamy: 1 charakterystykę bezpośrednią, która wszelkie dane o postaci podaje bezpośrednio w trakcie mówienia o niej, 2 charakterystykę pośrednią, którą uzyskujemy, analizując jej wypowiedzi, sposób myślenia, zachowania itd., 3 charakterystykę indywidualną (jednej postaci), 4 charakterystykę zbiorową (grupy, np. klasy), 5 charakterystykę porównawczą, w której opisuje się dwie postacie, przedstawiając podobieństwa i różnice między nimi.


Search Results related to charakterystyki on Search Engine