Keyword Analysis & Research: wodorotlenek wapnia inna nazwa


Keyword Analysis


Keyword Research: People who searched wodorotlenek wapnia inna nazwa also searched

Frequently Asked Questions

Co to jest wodorotlenek wapnia?

Wodorotlenek wapnia (wapno gaszone, wapno lasowane), Ca(OH) 2 – nieorganiczny związek chemiczny wapnia z grupy wodorotlenków.. Jest słabo rozpuszczalny w wodzie, około 1,3 g/dm³ w 20 °C.Jego roztwór wodny nosi nazwę „woda wapienna” i jest dość mocną zasadą (pH ok. 12) o działaniu żrącym. Można wykorzystywać ją do wykrywania dwutlenku węgla (w jego obecności roztwór ...

Dlaczego wodorotlenek wapnia otrzymuje się na skalę przemysłową?

Wodorotlenek wapnia otrzymuje się na skalę przemysłową w reakcji gaszenia wapna palonego, czyli reakcji tlenku wapnia z wodą: CaO + H 2 O → Ca (OH) 2.

Kim jest nasycony roztwór wodorotlenku wapnia?

Nasycony roztwór wodorotlenku wapnia to woda wapienna, a jego zawiesina w wodzie nazywana jest mlekiem wapiennym. Stężony roztwór wodorotlenku wapnia jest mocną zasadą o silnym działaniu żrącym i pH ok. 12.

Co to jest woda wapienna?

Jego roztwór wodny nosi nazwę „ woda wapienna ” i jest dość mocną zasadą (pH ok. 12) o działaniu żrącym. Można wykorzystywać ją do wykrywania dwutlenku węgla (w jego obecności roztwór mętnieje wskutek wytrącania się węglanu wapnia : Ca (OH) 2 + CO 2 → CaCO 3 ↓ + H 2 O


Search Results related to wodorotlenek wapnia inna nazwa on Search Engine