Keyword Analysis & Research: wodorotlenek wapnia w��a��ciwo��ci fizyczne


Keyword Analysis


Keyword Research: People who searched wodorotlenek wapnia w��a��ciwo��ci fizyczne also searched

Frequently Asked Questions

Co to jest wodorotlenek wapnia?

Wodorotlenek wapnia (wapno gaszone, wapno lasowane), Ca(OH) 2 – nieorganiczny związek chemiczny wapnia z grupy wodorotlenków.. Jest słabo rozpuszczalny w wodzie, około 1,3 g/dm³ w 20 °C.Jego roztwór wodny nosi nazwę „woda wapienna” i jest dość mocną zasadą (pH ok. 12) o działaniu żrącym. Można wykorzystywać ją do wykrywania dwutlenku węgla (w jego obecności roztwór ...

Dlaczego wodorotlenek wapnia otrzymuje się na skalę przemysłową?

Wodorotlenek wapnia otrzymuje się na skalę przemysłową w reakcji gaszenia wapna palonego, czyli reakcji tlenku wapnia z wodą: CaO + H 2 O → Ca (OH) 2.

Kim jest nasycony roztwór wodorotlenku wapnia?

Nasycony roztwór wodorotlenku wapnia to woda wapienna, a jego zawiesina w wodzie nazywana jest mlekiem wapiennym. Stężony roztwór wodorotlenku wapnia jest mocną zasadą o silnym działaniu żrącym i pH ok. 12.

Co są wodorotlenki?

Wodorotlenki są to związki chemiczne, które w wodzie dysocjują z utworzeniem jonów wodorotlenkowych OH-, np. KOH K+ + OH-, uwalnianie jonów OH- decyduje o ich charakterze zasadowym. Wodorotlenki reagują z kwasami tworząc sole.


Search Results related to wodorotlenek wapnia w��a��ciwo��ci fizyczne on Search Engine