Keyword Analysis & Research: wodorotlenek


Keyword Analysis


Keyword Research: People who searched wodorotlenek also searched

Frequently Asked Questions

Co to jest wodorotlenek wpania?

WODOROTLENEK WAPNIA (II) Ca (OH)2 powstaje w reakcji gaszenia wapna palonego wodoru. Tlenek palony inaczej tlenek wpania (II) (wapno palone) z wodą daje wodorotlenek wpania (II) tzw. wapno gaszone.

Co to są wodorotlenki?

Wodorotlenki to związki chemiczne, których cząsteczki składają się z atomów metalu i grupy wodorotlenowej jednowartościowej. Wartościowość grupy OH ( wodorotlenowej) wynosi zawsze I poneważ jest to różnica wartościowości tlenu i wodoru w tej grupie ( II-I = I )

Co są wodne roztwory wodorotlenków?

Wodne roztwory wodorotlenków barwią indykatory na niebiesko. Niektóre z nich można otrzymać w reakcji tlenków metali z wodą, np. Na2O + H2O = 2NaOH. Wodorotlenki litowców i berylowców są stosowane w syntezach oraz do zobojętniania kwasów.

Jaki jest zakres ogólny wodorotlenków?

Wzór ogólny wodorotlenków ma postać M (OH) x (gdzie x to liczba anionów wodorotlenkowych = wartościowości kationu). Wodorotlenki są związkami jonowymi tzn. pomiędzy kationem i anionem występuje oddziaływanie typu jon–jon. Ze względu na właściwości kwasowo-zasadowe wodorotlenki mogą mieć charakter zasadowy lub amfoteryczny.


Search Results related to wodorotlenek on Search Engine